2020-01-21 【AM730】錢嘉樂對蝦頭又摸又錫

瀏覽次數:77

嘉樂、楊詩敏(蝦頭)主演舞台劇《今晚打老虎》,兩人劇中有親熱戲和摸胸場面。嘉樂怕唔怕老婆呷醋?蝦頭說 : 「我叫盈盈做一場戲,再激烈啲。」錢嘉樂話 : 「唔使喇,照顧老婆就得,咁辛苦嘅事等我嚟做。」

Video: https://www.am730.com.hk/amvideo/%E5%A8%9B%E7%9C%BC%E9%8F%A1/%E9%8C%A2%E5%98%89%E6%A8%82%E5%B0%8D%E8%9D%A6%E9%A0%AD%E5%8F%88%E6%91%B8%E5%8F%88%E9%8C%AB-204458


 
其他近期報導:
2020-05-26錢嘉樂狂窒吳卓羲 搞到余香凝尷尬喪話:冇!
2020-05-25湯盈盈帶囡囡去商場放電 單手抱Kassidy臂力驚人
2020-05-17相隔17年再聚 黃宗澤吳卓羲笑指馬明變咸濕
2020-05-14【飛虎之雷霆極戰】三兄弟自《衝上雲霄》後隔16年再合作 馬國明爆太呆被稱呼做「七哥」
2020-04-17錢嘉樂湯盈盈教你9招抗疫小貼士(4-6集)