2021-11-03 【HK01】《封神榜》後再合作 錢嘉樂擁多位女神前度直認現實被湯盈盈收服
瀏覽次數:1647

嘉樂與湯盈盈最近以夫妻檔上陣拍攝TVB青春校園劇《青春本我》,是繼2001年的《封神榜》後再合作拍劇,當時兩人並未拍拖,錢嘉樂飾演「楊戩」,而湯盈盈則飾演「琵琶精」一角,劇中有不少對手戲,而在大結局時柳琵琶更被楊戩殺害。入行多年,湯盈盈曾公開表示最大收穫是認識丈夫錢嘉樂,結婚9年二人一直恩愛如昔。

嘉樂接受《娛樂新聞台》訪問時就稱相隔20年再與太太湯盈盈合作,緊張到失眠:「知道今日同佢合作,我噚晚瞓唔着!我哋對上一次合作拍戲就係《封神榜》,《封神榜》好睇之處就係喺戲裡面係我收佢,喺現實上就係佢收咗我。」雖然湯盈盈極力否認「收服」了錢嘉樂,但他婚後的確為了湯盈盈由「浪子」成為了不折不扣的Family Man。

嘉樂過往曾與不少女神拍拖,包括李麗珍、關秀媚和李珊珊,當中他與李珊珊更一度被稱為「金童玉女」,二人當時屢傳婚訊,錢嘉樂曾經在菲律賓旅行時,在大家起鬨下求婚。可惜,二人決定2007年分手,當年有報導指李珊珊當時愛蒲爛玩,因不滿男方逼婚而主動提出分手。


 
其他近期報導:
2021-12-01青春本我|Chantel被爆「NG王」 錢嘉樂孖湯盈盈首度幕前演夫妻
2021-12-01青春本我|錢嘉樂湯盈盈幕前首演夫妻
2021-12-01錢嘉樂湯盈盈首度合演夫妻 Chantel忍唔到笑被封NG王
2021-12-02青春本我|錢嘉樂湯盈盈首度合體演兩公婆 同劇仲有邊對係真‧夫妻?
2021-11-06人盯人!「閹槍」做足檢查
 
 
  木日一比 mokuSnoopy Facebook