2022-10-30 【HK01】錢嘉樂再扮《封神榜》楊戩經典 套衫塵封21年有秘密:寫住我個名
瀏覽次數:174

嘉樂日前(29/10)為《開心無敵獎門人》錄影,節目有個傳統,就是獎門人和獎老在每集登場時,都必定會扮鬼扮馬,以不同的造型帶來歡樂,令人想不到的是,錢嘉樂當晚竟然以《封神榜》楊戩這個經典到不能再經典的造型登場,實在勾起不少回憶!

更神奇的是,錢嘉樂身穿的戲服竟然與2002年播出劇集《封神榜》完全一模一樣!相隔21年竟然可以重現?錢嘉樂接受《封神榜》訪問時,就透露原來身穿的楊戩服飾真的是21年那一件。

他說:「嘩!有冇廿幾年呀?呢個三眼仔呀。呢件衫都寫住我個名,我㗎,連啲甲都係,仲同我keep住喎,真係。頭先先講,成套戲最好睇係,哈哈哈,劇情講到,我收咗柳琵琶(湯盈盈飾)呀嘛,但係真實世界係佢收我,哈哈。」

衣服保存了21年會不會有味道?錢嘉樂回答:「有洗過嘅!幾好嘅,我哋有物資部呀嘛。公司啲同事好有心機,隻眼就新嘅!」之後錢嘉樂還指着「獎老」阮兆祥豐滿的嘴唇,說:「佢個嘴都要新啦。」阮兆祥笑言:「冇搞過,最新就咁樣樣!」

原文網址: 錢嘉樂再扮《封神榜》楊戩經典 套衫塵封21年有秘密:寫住我個名 | 香港01 https://www.hk01.com/article/830523?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral
 
其他近期報導:
2023-02-22 【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚 網民稱兩姊妹各有特色:基因的奇妙
2023-02-22 【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚 網民稱兩姊妹各有特色:基因的奇妙
2023-02-21 湯盈盈洩蜜 錢嘉樂鐵漢柔情實錄曝光
2023-02-21 錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚好嬌俏 網民比較兩姊妹嘆:基因的奇妙
2023-02-20 久未現身家庭照 錢嘉樂冧爆慈父樣望7歲細女
 
 
  木日一比 mokuSnoopy - Snoopy商品代購