News Update


蘋果日報 【2018-02-03】

孖湯盈盈嘉年華享天倫 慈父錢嘉樂教囡囡掟波

現年52歲的錢嘉樂和42歲湯盈盈結婚5年,湯盈盈先後為錢嘉樂生了凱晴及凱琪兩個可愛囡囡,大女凱晴下月生日便5歲。一家四口經常溫馨出巡,早前更傳出湯盈盈想為錢嘉樂生個「慈姑椗」,然後退出幕前做全職媽咪。日前錢嘉樂被發現慈父上身,與湯盈盈帶囡囡到中環友邦歐陸嘉年華玩攤位遊戲。

去年11月,有傳錢嘉樂和湯盈盈再度造人成功,惟嘉樂事後澄清是誤會:「等啲女大啲先喇,更多