News Update


星島日報 【2018-11-25】

新春開個唱「兄弟」唔齊人 伊健暗嘲天華無利是就無期

「黃金兄弟」感情要好,早前陳小春在佛山開Show,其他兄弟神秘到場送驚喜,豈料鄭伊健明年的演唱會,大家都不肯表態,搞到伊健自嘲因無利是,所以個個都無時間!

錢嘉樂、謝天華、鄭伊健及林曉峰昨日為《黃金兄弟》電影原聲CD舉行簽唱會,與粉絲玩遊戲及獻唱,吸引了數百人圍觀。今次「黃金兄弟」之中獨欠陳小春,嘉樂稱兵分兩路,小春要在南京舉行個唱,每逢周六都要Stop Angry(小春的巡唱名稱)。伊健打趣道:「但我 好Angry,哈哈,無小春都慣晒,不過我 都有傳短訊祝佢Good show;今日就由我 發揮『黃金兄弟』精神,難得出實體CD,要親身宣傳表誠意。」

從觀眾角度睇小春

說到4人早前到佛山神秘撐小春的巡唱,嘉樂笑謂:「呢幾年都係一齊,想睇 小春無 我 4個 台上得唔得,點知又得喎,其實真係好想好想 觀眾角度睇小春表演。」伊健續說:「那次是突.........更多